menu

Nieuws

Oppositie stelt vragen bij kostenberekening Huis van de Burger

28 Januari 2020
Voortuinen: De stad wil inwoners die de verhardingen in hun voortuin vervangen door groen een financieel duwtje in de rug geven met een subsidie. “De klimaatverandering is merkbaar en op deze manier willen we hierop inspelen”, motiveerde schepen Bèr van de Schans (Pro). “Er zijn verschillende mogelijkheden. Het subsidiebedrag kan oplopen tot maximaal 500 euro.” Oppositieraadslid Tom Cox (CD&V) had zijn twijfels bij deze aanpak. “De tendens is dat mensen juist steeds meer het groen uit hun voortuinen verwijderen om minder onderhoud te hebben. Daarom is het misschien interessanter om ook tegemoet te komen aan waterdoorlatende en –passerende verharding.”

Brug: Oppositieraadslid Theo Schuurmans (CD&V) informeerde naar een stand van zaken rond de herstelling van de brug over de Warmbeek in de Orchideeënlaan. “In april vorig jaar werd gemeld aan het beleid dat deze brug in slechte staat verkeert. Twee maanden later kwam er een tonnagebeperking en op ons aandringen kwam er pas eind september een correcte signalisatie. Eerst zouden de herstellingswerken op 1 november aanvatten, vervolgens kregen we te horen dat het onmiddellijk na nieuwjaar zou zijn. Buiten wat ondergrondse voorbereidende werken, beweegt er weinig.” Schuurmans stelde heel wat inhoudelijke vragen over het dossier en vroeg naar documenten die de reeds genomen beslissingen moeten staven. Burgemeester Rik Rijcken (Pro) reageerde kort dat de antwoorden zullen worden overgemaakt en dat de werken zo snel mogelijk zullen beginnen.

Huis van de Burger: Oppositieraadslid Serge vander Linden (CD&V) had opgevangen dat de site op de Wal wordt overwogen als locatie voor het geplande Huis van de Burger. “Ook wordt een investeringsbedrag van 5 miljoen euro voorzien zonder dat er al concrete plannen zijn. De burgemeester verwachtte in zijn nieuwjaarstoespraken dat dit 'stadhuis' een jaarlijkse besparing van 5% of 500.000 euro oplevert. Op wat is dit gebaseerd?”, wou Vander Linden weten. Burgemeester Rijcken (Pro) reageerde dat een locatie nog in onderzoek is. “Het investeringsbedrag is een raming waarbij de vergelijking met het Syntra-gebouw in Pelt aan de basis lag. Door alle diensten samen te zetten, verwachten we een efficiëntiewinst van 5%. Het is een verwachting.” Vander Linden was niet overtuigd. “Dit is nergens concreet op gebaseerd.”

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200127_04822273/oppositie-stelt-vragen-bij-kostenberekening-huis-van-de-burger
Oppositie stelt vragen bij kostenberekening Huis van de Burger